اهداف

- ایحاد انس و الفت بیش از پیش دانشگاهیان با قرآن و عترت؛

- تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه؛

- ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اعتلای اخلاق و ایمان در دانشگاه‌؛

- ارج‌ نهادن به فعالیت‌های قران و عترت و تشویق نخبگان دینی و قرآنی؛

- شناسایی و معرفی استعدادهای برجسته قرآن و عترت به جامعه دانشگاهی.